E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
Ödenti ve Belge Alma Harçları

2017 Yılı Ödenti ve Belge Harçları

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Aralık 2016 günü İstanbul’da yapılan 45/15 no.lu toplantısında 2017 yılı ödenti ve harç bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

İlk kayıt ödentisi

  50,-TL

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 22,-TL)

264,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

1800,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

1800,-TL

Büro Tescil Belgesi ücreti

  500,-TL

Kimlik Kartı yenileme ücreti

   25,-TL

Üye tanıtma belgesi ücreti

   30,-TL

SM/SMB Mühürü ücreti

 100,-TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

 

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

   
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.