E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
4. ULUSAL YAPI KONGRESİ 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30

4. ULUSAL YAPI KONGRESİ 6-8 ARALIK 2018 TARİHLERİNDE ANTALYA`DA

4.Ulusal Yapı Kongresi

6-8 Aralık 2018, Antalya

http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/

4.Ulusal Yapı Kongresi, kongre sürecinin tüm kesimlere ulaşabilmesi ve örgütlenme sürecinin yaygınlaştırılması kapsamında Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından, üniversitelerimizle işbirliği içerisinde 6-7-8 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da; Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar konusuyla düzenlemektedir.

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Bilimsel bilginin geliştirilmesi ve toplumla buluşturulması kapsamında ülkemizde ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştır. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur.

Bu tür etkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yapı Mesleki Bilimsel Kurulu, “Yapı Kongresi” düzenlemeyi bir gelenek haline getirmiştir. Bu bağlamda 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusuna odaklanan bir etkinlik olarak ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi ise 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde “Teknik, Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” konularını gündeme getirerek tartışmaya açmıştır.

Yapı sektöründe araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve bu çalışmaların yön verdiği yenilikçi ve akılcı yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bu yaklaşımlar farklı uzmanlıkların bir arada çalışmasını, teknik tasarım ve uygulamalara yeni bakış açıları ve çözüm önerileri geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu sebeple Antalya’da düzenlenecek olan “4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi” nin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu ve gelişmeleri içeren “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir. Yapı sektörüyle ilişkili tüm yapı üretimi, kullanımı ve koruması gibi süreçleri tartışma ortamına dâhil edebilmek ve ilerleyebilmek amacıyla aşağıdaki alanlardaki araştırmalar, ilerlemeler ve yenilikler kongrenin kapsamındadır.

1. Yapı Malzemeleri: Teknik ve Çevresel Performansları,

2. Yenilikçi Yapı Malzemeleri, Yapım Sistemleri ve Uygulamalar,

3. Yapım Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri,

4. Tasarım Yönetimi: Proje Üretim Süreçleri,

5. Çevresel Kontrol: Yapılarda Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Mimari Akustik, Mekânsal Aydınlatma, İşlevsel (teknik) Sistemler,

6. Yapı Denetimi ve Güvenlik: Sorun Analizi ve Takibi, Yapısal Analizler ve Yapılarda Deprem Güvenliği, Yangın Güvenliği, Risk Analizi vb.,

7. Kültürel Mirasın Korunması ve Yenilikçi Yaklaşımlar,

8. Evrensel Tasarım: Erişilebilirlik, Mekânsal Sorunlar, Çözüm Önerileri, Teknik Standartlar,

9. Afet Yapıları ve Geçici Barınaklar.

Bu kongre çerçevesinde, yapı ve çevre bilimleri, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirerek, kongre kapsamında belirtilen konuları içeren çalışmaların aktarıldığı ve tartışıldığı bir paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları önemsenmektedir.

 

 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

 

 

 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

 

 

 

 

Diğer Haberler
 
DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 2018.10.01
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ 2018.09.19
MİMARLIK DERGİSİNİN 402. SAYISI ÇIKTI 2018.07.17
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2019 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması 2018.07.11
TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULLARI İLE TOPLANTI 2018.06.19
BASIN AÇIKLAMASI; MÜELLİF İMZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
4. ULUSAL YAPI KONGRESİ 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
SAHİL YOLU BASIN AÇIKLAMASI 2018.05.25
BELEDİYELERCE MİMAR VE MÜHENDİSLERE YAPILAN MÜELLİF KAYDI VE KAYIT ÜCRETİ ALINMASI İŞLEMLERİ HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI 2018.05.23
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Seçilen Sn Zihni ŞAHİN'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
MİMAR SİNAN’I SAYGI İLE ANIYORUZ 2018.04.09
SAMÇEP BASIN AÇIKLAMASI - NÜKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
SAMSUN BAROSU ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ 2018.03.30
4. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2018 2018.03.21
Şubemizin 15 Olağan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI 2018.02.21
2018 YILI ÖDENTİ VE HARÇ BEDELLERİ 2017.12.11
BÜRO TESCİL BELGESİ YENİLEMELERİ HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2017.10.13
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 2017.10.26
BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ÜYELER İÇİN BİLGİLENDİRME 2017.08.16
BASIN AÇIKLAMASI-YENİ AFETLERİN HABERCİSİ SERMAYE VE FİNANS ODAKLI YAPILAŞMA POLİTİKALARI TERK EDİLMELİDİR 2017.08.17
Erken Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Ek planı 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.