E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03

SAMÇEP

BASIN AÇIKLAMASI

NÜKLEER MACERAYA HAYIR!

Japonya`da 2011 ylnda meydana gelen depremin yol açt tsunaminin Fukuima Daiçi Nükleer Santrali`nde soutma sistemini devre d brakmas nedeniyle yaanan nükleer felaketin üzerinden 7 yl, Çernobil felaketinin üzerinden ise 32 yl geçti. Felaketlerin neden olduu can ve mal kayb halen tam olarak bilinemezken ve radyoaktif kirlilie ilikin salkl bir açklama gerçekletirilmezken, kazann boyutlar bamsz aratrmaclarn çabalaryla ortaya çkarlabildi. Radyoaktif kirlilik nedeniyle her iki bölge de halen yeniden yerleime açlamamtr.

Dünyann en güvenli nükleer tesislerini kurma iddiasnda olan ve enerjisini ciddi oranda nükleerden karlayan Japonya‘nn, felaketin etkilerini uzun yllar hissetmesi kaçnlmazdr. Aradan geçen onca zamana ramen, uzaktan yönetilebilen robotlar ve hava araçlarnn yardmyla yaplabilen bilimsel aratrmalarda, "szan‘" erimi nükleer yaktn yayd radyasyon saatte 530 Sievertin üzerinde ölçülmütür. Yaplan aratrmalar, okyanustaki nükleer kirliliin Avustralya açklarna kadar etkili olduunu ortaya koymutur. Sadece 4 Sievertin bile, maruz kalan iki kiiden birini öldürdüü, 1 Sievertin ise kalc hastalklara neden olduu düünülürse, temizlik çalmalarn daha uzun süre yaplmas gerekeceini ortaya koymaktadr.

Elektrik üretim teknikleri arasnda insan yaamn ve doay en çok etkileme olasl bulunan nükleer santrallar, hem iletme hem de söküm maliyetleri bakmndan en pahal enerji üretimi yöntemleridir. Dier enerji kaynaklarnn snrl olmas nedeniyle nükleere yönelen ülkeler bile Fukuima sonras, nükleer programlarn durdurmu veya askya almtr. u an, Japonya‘da bile sadece 2 nükleer santral aktif olarak elektrik üretimi gerçekletirmektedir. Daha geçen hafta, Romanya’da meydana gelen nükleer kazann boyutlar net olarak açklanmamtr. Günümüze kadar, 700 dolaynda nükleer kaza oluurken bu kazalarn neredeyse tümünün kamu oyundan gizlendii bir gerçektir.

Ülkemizde ise Akkuyu‘da, Çernobil kazasnn yaand Rusya‘yla ve Sinop‘ta, Fukuima felaketine imza atan Japonya‘yla nükleer santral kurulacaktr. Yarn Akkuyu’da, Rusya devlet bakan Putin’in de katlaca bir törenle temel atlacak olmas, hükumetin tüm uyarlara kulan tkadnn açk göstergesidir.  Oysa, ülkemizin nükleer santrallere deil, enerjinin etkin kullanmna ve gereksiz yatrmlara enerji harcanmasna deil halkn ihtiyaçlarna enerji salanmas gerekmektedir. Elektrik Mühendisleri Odas verileri, ülkemizde bir enerji açnn deil, tersine fazlasnn olduu, ancak kayp ve kaçaklar ile enerjinin yanl kullanmnn asl sorun olduunu ortaya koymaktadr. Mutlaka enerji gerekiyorsa, da baml enerjiler yerine, güne ve rüzgar bata olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmnn artrlmas ve tüketimde enerji verimliinin yükseltilmesiyle Türkiye‘nin enerji ihtiyac karlanabilir. Dier yandan nükleer santrallerin, normal çalma koullarnda bile, düük de olsa radyoaktif kirlilie neden olduu bilinmektedir. En küçük kazalarn etkilerinin, nesiller boyunca sürdüü, atklarn güvenli bir ekilde depolanmas gibi henüz çözülemeyen temel sorunlar varken, nükleer santrallar seçenek olarak bile tartlmamaldr. Nükleerde, sfr risk yoktur ve bir nükleer kaza, nesiller boyu bölgeyi yaanamaz hale getirebilecektir. Kazalarn önemli bir bölümü, insan kaynakl hatalardan veya öngörülemeyen basit nedenlerden kaynaklanmaktadr.

Olas kaza riskleri küçümseyen yönetim anlay, brakn nükleer bir kazay, zmir Gaziemir‘de ortaya çkan radyoaktif atklar için bile çözüm bulamamtr. Kurun fabrikas sahasnda, 2007 ylnda tespit edilen radyoaktif kirlilik sorunu halen çözülememitir. Manisa Köprüba ve Aydn Kisir köylerindeki uranyum madenlerinin, denetimsiz olarak çaltrlp güvenlik önlemleri alnmadan terk edildii ortaya çkmtr. Bu madenler halkn saln halen tehdit etmeye devam etmektedir.

Akkuyu, Akdeniz içerisindeki dalma batma zonlarnn etkisindedir ve geçmite bu zonlarda oluan çok büyük depremler ve sonrasnda oluan tsunamiler, yaplmas planlanan Akkuyu Nükleer Santrali için, öngörülemeyecek riskler tamaktadr. Benzeri ekilde, Sinop da Karadeniz kuzeyindeki faylarda oluacak bir depremin yarataca tsunamilere açktr.

Bölgemizde karlatmz, nükleer santrallerle karlatrldnda, radyoaktivite yönünden çok daha az risk oluturacak tesislerin bile denetlenerek, gerekli önlemlerin alnmasnn salanamam olmas, endielerimizi arttrmaktadr. Kazalarn yaratt büyük tahribat, nükleer santrallerden vazgeçilmesi için ciddi bir uyar niteliindedir. Çernobil`de ve Fukuima’da yaanan felaketlerin olumsuz etkileri hala sürerken, ülkemizin nükleer bir maceraya sürüklenmesine "HAYIR" diyoruz. 03-04-2018

Nükleere Hayr, Yaasn Hayat!

 

SAMÇEP BLEENLER

Dier Haberler
 
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
MMARLIK DERGSNN 402. SAYISI IKTI 2018.07.17
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11
TEMSLCLK YNETM KURULLARI LE TOPLANTI 2018.06.19
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.