E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17

MMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI:

YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR

17 Austos 2017

17 Austos ve 12 Kasm 1999 tarihlerinde Kocaeli-Gölcük ve Bolu-Düzce’de ülkemizin yakn dönem tarihindeki en büyük felaketlerinden olan Marmara Depremleri yaanmtr. Yirmi binin üzerinde can kaybnn yaand bu depremlerin ardndan 2011’de ise Van Depremi meydana gelmitir. Büyük bir bölümü birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olan ülkemizde sk aralklarla büyük iddette depremler yaanmaya devam etmekte; geçtiimiz ubat aynda Çanakkale’de ve Temmuz aynda Bodrum’da meydana gelen depremler yeni felaketler konusunda bir uyar nitelii tamaktadr.

Depremlerin ardndan; kentsel ve krsal alanlardaki mevcut yaplamann güvenli hale getirilmesi; tehlike arz eden yaplarn tespit edilerek yenilenmesi gerekçeleri ile “Afet Riski Altndaki Alanlarn Dönütürülmesi Hakknda Kanun” 2012 ylnda yürürlüe sokulmu ve uygulama sorumluluu Çevre ve ehircilik Bakanl’na verilmitir. Ancak aradan geçen sürede Bakanlk ve TOK tarafndan yürütülen hem afet risk altndaki yaplar ilgilendiren hem de kentsel dönüüm amaçl proje ve uygulamalar, ehircilik ilkelerine, bilimsel ve teknik bilgi ve uygulamalara uymad gibi, kamu yararna aykr uygulamalarn da önünü açmtr.

Geçen on sekiz ylda; kentlerimiz afetlere kar hazrlanmam; kamuya ait tanmazlar, orman, otlak, mera ve tarm arazileri, kylar, ksacas tüm krsal ve kentsel alanlar yamac uygulamalara açlm ve yapl çevremiz afetlere kar daha da güvensiz hale gelmitir. stanbul örneinde olduu gibi Afete Yönelik Acil Eylem Plan’na göre olas bir depremde kullanlmas planlanan toplanma alanlarnda; imar planlarnda yaplan deiikliklerle i merkezi, alveri merkezi, toplu konut ve stat ina edilmesinde bir saknca görülmemitir.

Afet riski gerekçesiyle gerçekletirilen dönüüm projeleri yoluyla yaplan rant paylamnn artrlarak sürdürülebilmesi için nitelikli planlama ve mimarlk hizmeti üretim süreçleri ksa zamanda ve çok sayda yap üretilmesi basksyla önemsizletirilmi; 2012’den bu yana her yl yaklak bir milyon yeni konut üretimi için yap ruhsat düzenlenmeye balanmtr. Nüfusun çounluunun artk krsal alanlar yerine kentlerde yaad ülkemizde; yüksek kentleme hz, biyolojik çeitliliin tehdit altnda olmas, doal yaam alanlarnn tahrip edilmesi yalnzca deprem deil; artk dünya için çok açk bir tehdit olan küresel iklim deiikliinin sebep olduu afetler karsnda da ülkemizi savunmasz brakmaktadr.

Devletin kamu adna denetim sorumluluklarn yok sayan bir anlay ile sermaye odakl ve finans merkezli ekonomik yaplanmaya dönük deiime yol verilmi; kentsel alanlarda sermaye ve rant paylamn merkezi ve yerel idarelerin karar mekanizmalarna balayan, çoklu imar uygulamalarna izin veren mevzuat yeniden düzenlenmi; yap denetimi özel sektöre devredilmitir. Kamusal ve hukuki denetimi yok sayan bu düzenlemelerle ilgili; meslek kurulular, üniversiteler ve hatta kamu kurumlar tarafndan düzenlenen raporlar göz ard edilmitir.

Afet ve afet sonras süreçlerin yönetimi hakknda gelitirilecek politikalarn bilim insanlarn, meslek odalarn, akademik kurulular ve ilgili tüm kesimleri dikkate alarak oluturulmas, toplumsal ve yönetimsel hafzann korunarak gelecek kuaklara aktarlmas zorunludur. Yaanan ykm ve kayplara sebep olan rant odakl planlama, kentleme ve yaplama politikalar terk edilmelidir.

Mimarlar Odas olarak doal afetlerin tahribata ve can kaybna yol açmasnn temelinde yer alan, mimarlk ve ehircilik ilkelerine aykr gerçekletirilen planlama, yaplama ve denetleme süreçleri karsnda mücadelemizi sürdüreceimizi; bu konudaki deneyim, birikim ve bilgilerimizi kentsel dönüüm basks altndaki kentlerimiz için toplum yararna kullanacamz deerli kamuoyumuzla paylayoruz.

TMMOB MMARLAR ODASI

Dier Haberler
 
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
MMARLIK DERGSNN 402. SAYISI IKTI 2018.07.17
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
TEMSLCLK YNETM KURULLARI LE TOPLANTI 2018.06.19
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.