E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
MMAR PROJE YARIMA LANI 2017.08.11

Merzifon Belediyesi Kentin sosyo-kültürel ve ekonomik yaamn güçlendirecek, kent merkezinin canlanmasna katkda bulunacak çada bir ve Yaam merkezi Mimari Proje Yarmas düzenlemitir. 11 Austos 2017 tarihli Resmi Gazetede yaynlanan yarma ilan aada olup, yarma detaylar ve artnamesi için tklaynz. 

 

T.C. MERZFON BELEDYES VE YAAM MERKEZ MMAR PROJE YARIMASI LANI

 

“T.C. Merzifon Belediyesi ve Yaam Merkezi Mimari Proje Yarmas” Merzifon Belediye Bakanl Destek Hizmetleri Müdürlüü tarafndan 4734 sayl Kamu hale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlk, Peyzaj Mimarl, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarma Yönetmelii dorultusunda serbest, ulusal ve tek aamal olarak,  düzenlenmitir.

Yarmaya katlacaklarda aranacak koullar;

 • TMMOB Mimarlar Odas üyesi olmak ve meslekten men cezals durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasnda olmamak,
 • Jüri üyeleri (danman, asli, yedek) ve raportörlerle bunlarn 1. dereceden akrabalar, ortaklar, yardmclar ve çalanlar arasnda olmamak,
 • Jüri çalmalarnn herhangi bir bölümüne katlmam olmak,
 • Yarmay açan idarede, yarma ile ilgili her türlü ilemleri hazrlamak, yürütmek, sonuçlandrmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarmay açan idare adna hareket eden danmanlar ile bunlarn çalanlar arasnda olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayl kanunlar ile dier kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olmamak.
 • artname alp isim ve adreslerini yarma raportörlüüne kaydettirmek, (Ekip olarak katlanlardan bir kiinin bu art yerine getirmesi yeterlidir.)

Bu artlara uymayanlar yarmaya katlm olsalar da tasarmlar yarmaya katlmam saylr ve isimleri yarmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi olduklar meslek odalarna bildirilir.

Yarmaya katlmak isteyenler 50.00 TL karlnda “ T.C. Merzifon Belediyesi ve Yaam Merkezi Mimari Proje Yarmas” açklamas ile idareye ait banka hesabna yarma takviminde yer alan son tarihe kadar yatrlacaktr. Dekont, isim ve iletiim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

 • Yarmann lan:                                                                             11 Austos 2017, Cuma
 • Son Soru Sorma Tarihi:                                                                   29 Austos 2017, Sal
 • Sorularn Yantlarnn lan:                                                          4 Eylül 2017, Pazartesi
 • Proje Teslim Tarihi  (Elden veya Kargo ile):                7 Kasm 2017, Sal, 18:00
 • Kargo ile Teslim Alma için Son Tarih:                                          9 Kasm 2017, Perembe, 18:00
 • Jüri Deerlendirmesi Balangç Tarihi:                                         11 Kasm 2017, Cumartesi
 • Sonuçlarn Açklanmas                                                                 17 Kasm 2017, Cuma
 • Kolokyum ve Ödül Töreni:                                                             25 Kasm 2017, Cumartesi

 

 • Danman Jüri Üyeleri

Alp KARGI, T.C. Merzifon Belediye Bakan

Hüseyin ÜNSAL, T.C. Merzifon Belediyesi Eski Belediye Bakan (1989-1999), 23. Dön. Amasya Mv.

Mustafa ATAK, T.C. Merzifon Belediye Bakan Yardmcs

shak MEMOLU, Mimar, TMMOB Mimarlar Odas Samsun ube Bakan

Samet YÜCEL, T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

 

 • Asli Jüri Üyeleri

Derya OKTAY, Prof. Dr., Mimar & Kentsel Tasarmc (Juri Bakan)

Feride ÖNAL, Doç. Dr., Mimar

Cem ERÖZÜ, Y. Mimar

Yldrm GG, Y. Mimar

Hasan ALTINTA, naat Mühendisi

 

 • Yedek Jüri Üyeleri

Hakan SALAM, Doç. Dr., Mimar

Fatih US, Yrd. Doç. Dr., Mimar

Necmettin KOÇ, naat Mühendisi

 

 

 

 • Raportörler

Serhat ULUBAY, Y.Mimar

R. Fatih ASLAN, naat Mühendisi

Serdar GÜNTÜRKÜN, Peyzaj Mimar

 

    Ödüller ve Ödeme ekli:

 

 • 1. Ödül:                                50.000 TL
 • 2. Ödül:                                30.000 TL
 • 3. Ödül:                                20.000 TL
 • Edeer mansiyon:            10.000 TL
 • Edeer mansiyon:            10.000 TL
 • Edeer mansiyon:            10.000 TL
 • Edeer mansiyon:            10.000 TL
 • Edeer mansiyon:            10.000 TL

Jüri deerlendirme sonuçlarnn ilanndan sonra, yukarda yazl ödül ve mansiyon tutarlar, 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarmaclara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

DARENN ADI, ADRES, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRES

“T.C. Merzifon Belediyesi ve Yaam Merkezi Mimari Proje Yarmas” Raportörlüü

darenin Ad: T.C. MERZFON BELEDYE BAKANLII

Adresi: Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163  05300

Merzifon /AMASYA

Telefon : 0358 513 1387- (1156)

Faks : 0358 513 83 29

e - posta : destekhizmetleri@merzifon.bel.tr

Belediye web: www.merzifon.bel.tr

Yarmann mail adresi: yarisma@merzifon.bel.tr

Dier Haberler
 
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MMARLAR ODASI DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Grselletirme Semineri 2017.10.11
SAMEP BASIN AIKLAMASI 2017.12.06
SAMSUN N OKUMA VAKT 2018.02.13
SEMNER 2017.10.03
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.