E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
BASIN AIKLAMASI-MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GN 2016.09.21

ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEMZE, HALKIMIZA, ÜLKEMZE SAHP ÇIKIYORUZ

 

19 EYLÜL, MÜHENDIS, MIMAR VE EHIR PLANCILARININ DAYANIMA GÜNÜDÜR Bugün, ülkemizin mühendis, mimar ve ehir planclarnn örgütü olan TMMOB`nin mücadele tarihi açsndan önemli bir gündür.

Bugün, mühendis, mimar ve ehir planclarnn dayanma günüdür.

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB`nin çarsyla mühendis, mimar ve ehir planclar ekonomik ve demokratik talepleri için ülke ölçeinde bir günlük i brakma eylemi gerçekletirdiler. 1979 Türkiye`si, isizliin, yoksulluun ve pahalln giderek artt bir ülkedir. Ayrca , demokratik uygulamalarn ve can güvenliinin ortadan kalkt bir ortam yaratlmtr. TMMOB ve dier toplumsal kesimlerin yürüttükleri demokratik ve örgütlü mücadeleye kar bask ve kymlarn kol gezdii koullarda TMMOB, tüm mühendis, mimar ve ehir planclarn i brakma eylemine çarmtr. Büyük çounluu kamu kesiminde çalan mühendis, mimar ve ehir planclar tek tarafl olarak belirlenen ücretleri üzerinde söz sahibi olmak istediler. Çaltklar i yerlerinde i brakarak ekonomik, demokratik taleplerini dile getirdiler. Hazrlanan basn bildirilerini i yerlerinde okudular. 19 Eylül 1979 günü ülkemizin 49 ili, 443 i yerinde mühendis ve mimarlar bata olmak üzere, tüm teknik elemanlar bir günlük i brakma eylemi yaptlar. Bu önemli gün 2010 ylnda TMMOB`nin 41. Dönem Olaan Genel Kurulunda alnan bir kararla 19 Eylül tarihi; "mühendis, mimar ve ehir planclar dayanma günü" olarak kabul edildi. Her yl olduu gibi bu yl da ülkemizin birçok ilin de KK`lar kanalyla kitlesel basn açklamalar yaplarak sorunlar dile getirilmekte, sorunlara çözüm yollar aranmaktadr. Aradan geçen 37 yla ramen, ülkemizin mühendis, mimar ve ehir planclarnn sorunlar deimedii gibi daha da arlaarak devam ediyor. Mühendis ve mimarlar sömürüye, yolsuzlua, bask ve zulüm düzenine kar bugün de direniyorlar.

Ülkemizin, toprana, suyuna, deresine, ormanna, kentsel-krsal tüm kamusal alanlarna sahip çkyorlar. Gerici ve bilimsel olmayan bir eitim düzeni istemiyorlar. Bir mühür bir müdür anlayyla açlan ve fiziki artlar yetersiz, laboratuar olmad gibi öretim kadrosu mühendislik ve mimarlk eitimi için yeterli olmayan,diplomal yeni isizler yaratan eitim sistemine kar çkyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik, mimarlk ve ehir plancl meslek disiplinleri ve örgütümüz, yeni sermaye birikimi ve rant sürecine tabi klnmaya çallmaktadr. Bizlerin, baz alanlardaki yetkileri yaplan düzenlemeler ile sermaye kurulularna devredilmektedir. Meslek Odalarmzn baz alanlardaki yetkileri kstlanmakta, bazlar da ortadan kaldrlmaktadr.

 

Mühendislik, mimarlk, ehir plancl hizmetleri, kamusal fayda anlayndan çkartlarak özelletirmenin, ticariletirmenin unsuru haline getirilmeye çallmaktadr. Fason üretime bal mühendislik anlay dayatlmaktadr. Esnek ve güvencesiz çalma koullar yaygnlamakta, içi sal ve i güvenlii, insanca barnma hakk göz ard edilmektedir. Deprem gerçeinin gerektirdii yap üretimi ve denetimi, kent politikalar, enerji, tarm, orman, su kaynaklar gibi alanlarda mühendislik, mimarlk ve ehir planclnn mesleki denetim – bilimsel - teknik kriterleri devre d braklmaya çallmaktadr.

Mühendis ve mimarlarn dayanma gününü kutlamalarnn amac, 15 Temmuz darbe giriimine ve otoriter devlet anlayna da kar çkmay gerekli klyor.

Dayanma anlamnn, ülkemizin içinde bulunduu kötü günlerde umudumuzu kaybetmeden, emek, demokrasi ve bar mücadelesini yükseltmek olduunu biliyoruz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve ehir planclarnn omuzlarndaki yükün yalnzca umutla ve dayanma ile paylalabileceine inanyoruz.

 

TMMOB ; 19 Eylül mühendis, mimar ve ehir planclar dayanma gününde, doamzn, kentlerimizin ve yaam alanlarmzn yamalanmasna her zaman kar çkt gibi, bugün de Artvin halk ve Cerattepe ile dayanma içerisindedir ve olmaya da devam edecektir.

15 Temmuz darbe giriimine karanlar, doal olarak devlet kadrolarndan atlrken, muhalif tutumlar ile bilinen binlerce kamu görevlisinin sorgusuz ve sualsiz olarak ilerine son verilmesi ve aça alnmas ise yeni bir hukuksuzluk olarak karmza çkyor. Bu hukuksuzlua son verilmelidir. Ülkemizde seküler akla ve bilimsel anlaya bal olarak insan haklarn ve hukukun evrensel ilkelerini iletmek ve iletilmesini salamak gerekiyor. Özgürlük, eitlik, kardelik, adalet ve bar içinde yaanacak bir toplumsal düzenin kurulmas için örgütsel dayanmaya ihtiyacmz var.

 

Ne darbe, ne dikta! Bamsz, demokratik ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti`ni yaatmak önemli bir görev olarak karmzda duruyor.

TMMOB ; kamu yararn gözeterek, toplumcu, demokrat, eitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve bamszlktan yana geleneklerine baldr ve bal kalmaya da devam edecektir.

Bu balamda, tüm mühendis, mimar ve ehir planclarnn dayanma gününü kutluyoruz. TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL

SAMSUN L KOORDNASYON KURULU

Dier Haberler
 
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MMARLAR ODASI DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Grselletirme Semineri 2017.10.11
SAMEP BASIN AIKLAMASI 2017.12.06
SAMSUN N OKUMA VAKT 2018.02.13
SEMNER 2017.10.03
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.