E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
2015 YILI YAPI YAKLAIK BRM MALYETLER YAYINLANMITIR. 2015.03.2019 Mart 2015 PEREMBE

Resmî Gazete

Say : 29300

TEBL

Çevre ve ehircilik Bakanlndan:

MMARLIK VE MÜHENDSLK HZMET BEDELLERNN HESABINDA

KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAIK BRM

MALYETLER HAKKINDA TEBL

(1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe giren Mimarlk ve Mühendislik Hizmetleri artnamesinin 3.2 maddesi gereince mimarlk ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabnda kullanlacak 2015 yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri, yapnn mimarlk hizmetlerine esas olan snf dikkate alnarak inaat genel giderleri ile yüklenici kâr dâhil belirlenerek aada gösterilmitir.

Yapnn Birim

Maliyeti

YAPININ MMARLIK HZMETLERNE ESAS OLAN SINIFI _ (BM) TL/m2


I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………..… 110,00

. 3 metre yükseklie kadar kagir veya betonarme ihata duvar

. Basit kümes ve basit tarm yaplar

. Plastik örtülü seralar

. Mevcut yaplar aras balant-geçi yaplar

. Baraka veya geçici kullanm olan küçük yaplar

. Yardmc yaplar (Mütemilat)

. Gölgelikler-çardaklar

. Üstü kapal yanlar açk teneffüs, oyun gösteri alanlar

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


B GRUBU YAPILAR………………………………………………............. 170,00

. Cam örtülü seralar

. Basit padok, büyük ve küçük ba hayvan allar

. Su depolar

. yeri depolar

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………….... 270,00

. Kuleler, ayakl su depolar

. Palplanj ve ankrajl perde ve istinat duvarlar

. Kaykhane

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


B GRUBU YAPILAR……………………………………………………... 370,00

. Pnömatik ve iirme yaplar

. Tek katl ofisler, dükkan ve basit atölyeler

. Semt sahalar, küçük semt parklar, çocuk oyun alanlar ve mütemilatlar

. Tarmsal endüstri yaplar (Tek katl; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler,

 tesisat arlkl allar, fidan yetitirme ve bekletme tesisleri)

. Yat bakm ve onarm atölyeleri, çekek yerleri

. Jeoloji, botanik ve tema parklar

. Mezbahalar

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


C GRUBU YAPILAR……………………………………………............. 430,00

. Hangar yaplar (Uçak bakm ve onarm amaçl)

. Sanayi yaplar (Tek katl, bodrum ve asma kat da olabilen prefabrik beton,

 betonarme ve çelik yaplar)

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR………………………………………………………. 590,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eitim okullarnn veya iletme

 ve tesislerin spor salonlar, jimnastik salonlar, semt salonlar)

. Katl garajlar

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)  

. Alveri merkezleri (semt pazarlar, küçük ve büyük hal binalar, marketler, v.b.)

. Basmevleri, matbaalar

. Souk hava depolar

. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dâhil-asansörsüz ve/veya kalorifersiz)

. Akaryakt ve gaz istasyonlar

. Kampingler

. Küçük sanayi tesisleri (Donanml atölyeler, imalathane, dökümhane)

. Semt postaneleri

. Kre ve Gündüz bakmevleri, Hobi ve Oyun salonlar

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


B GRUBU YAPILAR………………………………………………………. 700,00

. Entegre tarmsal endüstri yaplar, Büyük çiftlik yaplar

. dari binalar (ilçe tipi hükümet konaklar, vergi daireleri)

. Gençlik Merkezleri, Halk evleri

. Belediyeler ve çeitli amaçl kamu binalar

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

. Temel eitim okullar

. Küçük kitaplk ve benzeri kültür tesisleri

. Jandarma ve emniyet karakol binalar

. Salk ocaklar, kamu salk dispanserleri

. Ticari bürolar  

. 150 kiiye kadar cezaevleri

. Fuarlar

. Sergi salonlar

. Konutlar

. Marinalar

. Gece kulübü, diskotekler

. Misafirhaneler, Pansiyonlar

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………….... 750,00

. Özellii olan büyük okul yaplar (Spor salonu, konferans salonu ve

 ek tesisleri olan eitim yaplar)

. Poliklinikler

. Liman binalar

. 150 kiiyi geçen cezaevleri

. Kaplcalar, ifa evleri vb. termal tesisleri

. badethaneler (1500 kiiye kadar)

. Entegre sanayi tesisleri

. Aqua parklar

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlar, spor salonlar ve statlar bulunan)

. Yallar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalar, yetitirme yurtlar

. Büyük alveri merkezleri

. Yüksek okullar ve eitim enstitüleri

. Apartman tipi konutlar (Yap yükseklii 21.50 m.’yi aan)

. Oteller (1 ve 2 yldzl)

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


B GRUBU YAPILAR…………………………………………………....… 860,00

. Merkezleri

. Aratrma binalar, laboratuarlar ve salk merkezleri

. Metro istasyonlar

. Stadyum, spor salonlar ve yüzme havuzlar

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)

. Otobüs terminalleri

. Elence amaçl yaplar (çok amaçl toplant, elence ve düün salonlar)

. Banka binalar

. Normal radyo ve televizyon binalar

. Özellii olan genel snaklar

. Müstakil veya ikiz konutlar (Bamsz bölüm brüt alan 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri,

 da evleri, kaymakam evi vb.)

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


C GRUBU YAPILAR……………………………………………………... 960,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yaplar

. Bakanlk binalar

. Yüksek örenim yurtlar

. Ariv binalar

. Radyoaktif korumal depolar

. Büyük Adliye Saraylar

. Otel (3 yldzl) ve moteller

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

. l tipi hükümet konaklar ve büyükehir belediye binalar

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………… 1.230,00

. Televizyon, Radyo stasyonlar, binalar

. Orduevleri

. Büyükelçilik yaplar, vali konaklar ve brüt alan 600 m2 üzerindeki özel konutlar

. Borsa binalar

. Üniversite kampüsleri

. Yap yükseklii 51,50 metreyi aan yaplar

. Alveri kompleksleri (çerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran,

 market v.b. bulunan)

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.

B GRUBU YAPILAR.................................................................................... 1.500,00

. Kongre merkezleri

. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar

. Bilimsel aratrma merkezleri, AR-GE binalar

. Hastaneler

. Havalimanlar

. badethaneler  (1500 kiinin üzerinde)

. Oteller (4 yldzl)

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


C GRUBU YAPILAR…………………………………………………..… 1.710,00

. Oteller ve tatil köyleri (5 yldzl)

. Müze ve kütüphane kompleksleri

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


D GRUBU YAPILAR……………………………………………………. 2.040,00

. Opera, tiyatro ve bale yaplar, konser salonlar ve kompleksleri

. Tarihi eser niteliinde olup restore edilerek veya yklarak aslna uygun

 olarak yaplan yaplar

 ve bu gruptakilere benzer yaplar.


Açklamalar:


1) Benzer yaplar, ilgili gruptaki yaplara kyasen uygulayc kurum ve kurulularca Mimarlk ve Mühendislik Hizmetleri artnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanlarak belirlenecektir.

2) Tebliin revizyonu çalmalarnda snf veya grubu deitirilen veya tebliden çkarlan yaplar için, 2015 ylndan önceki teblilere göre yap snf ve grubu belirlenmi mimarlk ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendii yln tebliindeki yap snf ve grubu deitirilmeksizin 2015 yl tebliinde karl olan tutar esas alnmak suretiyle hesap yaplacaktr.  


3) Teblideki snf ve gruplar yapm aamasnda belirlenirken tereddüte düülmesi halinde, o yapnn yap yaklak maliyeti; yapnn projesine göre hazrlanacak metrajlara Çevre ve ehircilik Bakanl Birim Fiyatlarnn uygulanmas suretiyle hesaplanacaktr.


(2) Aadaki tebliler yürürlükten kaldrlmtr.

a) 12/2/2004 tarihli ve 25371 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2004 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

b) 15/2/2005 tarihli ve 25728 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2005 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

c) 12/3/2006 tarihli ve 26106 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2006 Yl  Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

ç) 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2007 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

d) 26/3/2008 tarihli ve 26828 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2008 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

e) 19/3/2009 tarihli ve 27174 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2009 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

f) 1/4/2010 tarihli ve 27539 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2010 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

g) 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2011 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

) 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2012 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

h) 24/4/2013 tarihli ve 28647 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2013 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli,

) 6/5/2014 tarihli ve 28992 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan  Mimarlk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak 2014 Yl Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Tebli.

Tebli olunur.

Dier Haberler
 
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MMARLAR ODASI DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Grselletirme Semineri 2017.10.11
SAMEP BASIN AIKLAMASI 2017.12.06
SAMSUN N OKUMA VAKT 2018.02.13
SEMNER 2017.10.03
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.