E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
BASIN AÇIKLAMASI "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" 2015.03.09

BASINA VE KAMUOYUNA

8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret talepleriyle 1857 yılında, adalet, barış ve eşitlik için başlattıkları uzun soluklu mücadelelerinin simgesi olan, hakları uğruna can verdikleri gündür.

Günümüzde 8 Mart’lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin; bir kez daha dile getirildiği gündür.

 

Kadınlar, Dünya nüfusunun % 50 sini, yeryüzündeki toplam işgücünün üçte ikisini oluşturmaktadır. Ancak, kadınlar dünya gelirinin % l0 unu almakta ve dünyanın tüm mal varlığının % 1 ine sahip bulunmaktadır.

 

Fakat  ne yazık ki yaşamın her alanında  var olan kadınlar, istihdamda, karar alma mekanizmalarında ve politikada nüfus oranında temsil edilmemektedir.

 

Kadın cinayetleri ve bunun sonucunda yaşanan aile dramları toplumun kanayan yarasıdır.

Ülkemizde her yıl sayısız kadın cinayetlere kurban gidiyor.

 

Toplumda muhafazakarlığın ön plana çıkarıldığı bölgelerde, erkek hakimiyeti kadınların özgürlüklerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

 

Kadınlara yönelik şiddetin en temel nedenlerinden biri toplumda yaygın olarak kabul gören ahlâk ve namus anlayışıdır.

 

Kadını eve hapsetmek isteyen bu yaklaşım evde, işte ve sokakta kanıksanmıştır.

 

Anayasa da ‘‘Herkes, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini,  mezhep ve benzeri  sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir‘‘ İfadesi bulunmasına karşın yasal düzenlemeler  yeterli  değildir.

 

Bugün ülkemizde tırmanan işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve bunların doğal sonucu olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanamamasının sorumluluğu, öncelikle yönetenler ve onların izlediği gerici politikalardadır.

 

TMMOB çatısı altında kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu ve sonuna kadar bu düşüncemizin arkasında olacağımızı her platformda duyurmaya devam edeceğiz.

 

Bizler, bu ülkenin topraklarında yaşayan aydın, ilerici, her türlü haksızlığa karşı durabilen kadınlar olarak,  kazandığımız Cumhuriyet devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacak ve onları daha da ileri taşıyarak mücadelemize devam edeceğiz. 07.03.2015

 

 

TMMOB SAMSUN

İKK KADIN KOMİSYONU  

Diğer Haberler
 
BASIN AÇIKLAMASI-YENİ AFETLERİN HABERCİSİ SERMAYE VE FİNANS ODAKLI YAPILAŞMA POLİTİKALARI TERK EDİLMELİDİR 2017.08.17
BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ÜYELER İÇİN BİLGİLENDİRME 2017.08.16
MİMARİ PROJE YARIŞMA İLANI 2017.08.11
HİBAKUŞA'LAR OLMASIN PANEL/SERGİ 2017.08.07
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ GÜZ KAMPI - ARSUZ/RHOSUS 2017.08.07
HİBAKUŞA'LAR OLMASIN SERGİSİ 2017.08.10
BASIN AÇIKLAMASI -SGK PROTOKOLÜ HK. 2017.07.07
15. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ SERGİSİ 2017.02.28
Şube Hizmet Binamızda Yangın Yönetmeliği Toplantısı Düzenlendi 2015.11.19
08 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 2016.03.08
ŞUBEMİZİN 14. DÖNEM YÖNETİM KURULU 2016.02.18
14 .OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLER 2016.01.19
14. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ 2016.04.14
15. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ VE ÖDÜLLERİ 2017.03.16
2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ YAYINLANMIŞTIR. 2015.03.20
ŞUBE HİZMET BİNAMIZ HİZMETE AÇILIYOR 2015.06.03
ÇEDBİK-YEŞİL BİNALAR SEMİNERİ 2016.11.22
2016 Yılı Ödenti ve Belge Harçları 2015.12.29
2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 2017.05.09
BASIN AÇIKLAMASI "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" 2015.03.09
BASIN AÇIKLAMASI - DARBE VE DİKTATÖRLÜK SÜREÇLERİNİ REDDEDİYORUZ 2016.07.18
BASIN AÇIKLAMASI - RANT ODAKLI KENTLEŞME POLİTİKALARI İLE AFET RİSKLERİ BÜYÜYOR… 2016.08.18
BASIN AÇIKLAMASI-GAZİANTEP SALDIRISI BİR İNSANLIK SUÇUDUR! 2016.08.23
BASIN AÇIKLAMASI-MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ 2016.09.21
BASIN AÇIKLAMASI..İZİN VERECEK MİYİZ? 2015.01.08
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.