E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
BASIN AIKLAMASI..ZN VERECEK MYZ? 2015.01.08

TORBA YASALAR HAYATIMIZI DETRECEK

TBMM gündemine getirilen iki farkl torba yasa tasla ile imar, yaplama, meslek alanlar ve çalma hayatnda önemli deiiklikler yaplmaktadr.

Toplamda yirmi dört farkl yasada deiiklik öngören taslaklar; tüm yurttalarmzla birlikte mühendis, mimar ve planclarn yaamn olumsuz etkileyecektir.

Ekonomik süreklilik adna öncelikle inaat sektöründe düzenlemelerle rant salanmak istenmektedir. Çalma hayatnda öngörülen deiikliklerle koullar sermaye yararna kara dönütürmek amaçl uygulamalarla kölelik düzeni dayatlmaktadr.

çi Sal ve Güvenlii alannda;

çilerin çalma güvencelerinin kaldrlarak, taeronlamaya tevik edecek;

imdiye kadar yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek binlerce çalann ölümüne neden olan, iverenlerin cezalarn affedecek,

verenin çalanlar tazminatsz iten atmasn kolaylatracak;

antiye eflerine ve yap denetim elamanlarna i güvenlii görevi vererek inaat sektöründe i güvenlii uzman istihdamn ortadan kaldracak, mimar ve mühendisleri ar sorumluluklar altna sokacak;

güvenlii uzman mimar ve mühendislerin iverene kar bamsz olma ilkesini yok edecek;

Düzenlemelere ZN VERECEK MYZ ?

Yap Denetimi Alannda;

Baz özel projeler denetim kapsam dna çkaracak;

Yap denetim kurulularnn yapsn deitirerek, ykm, riskli yap tespiti, her türlü proje, yap denetimini ve hatta iveren adna i takibi yapabilecek Teknik Müavirlik Kurulularyla meslek alannda tekelleme yaratacak;

Bu Yolda haksz rekabeti artrarak, küçük ve orta ölçekli mimarlk, mühendislik kurulularnn yok olmasnn, taeronlamann yolunu açacak;

Mimar, Mühendis ve planclar güvencesiz çalma koullarna ve isizlie terk edecek;

Düzenlemelere ZN VERECEK MYZ ?

Yaplama ve meslek haklar alannda;

Mimarlarn, mühendislerin, planclarn telif haklarn tamamen ortadan kaldracak;

Mühendislik projeleri olmadan yap ruhsat düzenlenmesinin önünü açacak;

Mimar proje ve dier mühendislik projeleri olmakszn ve ruhsat düzenlenmeden tadilat yaplabilmesinin, iskan düzenlenebilmesinin önünü açacak;

Görevleri, mimar ve mühendislere yardmc olmak olan, doru istihdam politikalaryla proje ve yapm süreçlerinde mimar ve mühendislerin gözetiminde çalacak tekniker ve teknisyenlere, mimarlk ve mühendislik yetkisi tanyacak;

Bu yolla bir yandan sektöre ucuz i gücü salayarak, tekniker ve teknisyenlerin altndan kalkamayacaklar sorumluluklarla adeta günah keçisine çevrilmesine yol açacak;

Mimar, mühendis ve dier teknik elamanlarn sorumluluklarn artrrken, yetkilerini budayacak buna karlk müteahhitleri sorumluluktan kurtaracak;

Küçük ve orta ölçekli müteahhitleri rekabet edemez duruma getirecek;

Kamu adna mesleki denetimi kaldrarak yetkisiz ve sahte unvan kullanmnn önünü açacak;

Düzenlemelere ZN VERECEK MYZ ?

Tarihi, Doal, Kültürel Çevreyi ve özel Mülkiyetlerimizi ilgilendiren alanlarda;

Tüm tarihi, doal çevreyi, sit alanlarn, kylar, ormanlar, tarm alanlarn, meralar yaplamaya açacak;

Sanal imar borsas yaratp, re’sen tevhid gibi yöntemlerle özel mülkiyetlerimize rzamz olmakszn el konulmasnn önünü açacak;

Kamuya ait yeil alanlar, parklar, tüm hizmet alanlarn ve hatta mezarlklar bile özel iletmeye açarak anayasal haklar gasp edecek;

Yarg kararlarn yok sayarak, Atatürk Orman Çiftlii, tarihi yarmada gibi kamu arazileri, yeil alanlar üzerinde yaplan kaçak yaplar affedecek;

Yerel yönetimin yetkilerini neredeyse tamamen merkezi idareye aktararak, vatandalarn oylarn çöpe atacak;

Düzenlemelere ZN VERECEK MYZ ?

Torba Yasalarla altyaps hazrlanan yalana, talana, ykma, yamaya kar;

Halkn, salkl yaam çevrelerinde yaama hakkn; yurttalarn, nitelikli mimarlk, mühendislik, planlama hizmetleri alma hakkn savunan;

Üyesi olan mimar, mühendis ve ehir plancs meslek mensuplarnn mesleki özlük haklar için mücadele eden; Üyelerinin yan sra tüm çalanlarn güvenceli çalma haklar için çaba sarf eden;

Kamu ve toplum yarar için bilimsel çalmalarn sürdüren ve kamuoyu ile paylaan;

TMMOB ve Bal Meslek Odalarnn, özerk yapsnn deitirilerek, susturulmasna ve hükümetin emri altna sokulmasna;

ZN VERECEK MYZ ?                                                                                                         07.01.2015

TMMOB Samsun l Koordinasyon Sekreterlii

Adnan KORKMAZ

Dier Haberler
 
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
ubemizin 15 Olaan Genel Kurulu 2018.01.25
15. DNEM YNETM KURULU GREV DAILIMI 2018.02.21
2018 YILI DENT VE HAR BEDELLER 2017.12.11
BRO TESCL BELGES YENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2018.01.02
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.13
BLRKLK TEMEL ETM 2017.10.26
BLRKLK YAPACAK YELER N BLGLENDRME 2017.08.16
BASIN AIKLAMASI-YEN AFETLERN HABERCS SERMAYE VE FNANS ODAKLI YAPILAMA POLTKALARI TERK EDLMELDR 2017.08.17
Erken Yata Evliliklerin nlenmesi Ek plan 2017.11.28
KONFERANS 2017.12.04
MMARLAR ODASI DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2017.10.02
Mimari Modelleme ve Grselletirme Semineri 2017.10.11
SAMEP BASIN AIKLAMASI 2017.12.06
SAMSUN N OKUMA VAKT 2018.02.13
SEMNER 2017.10.03
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.